Zoperstavimo se s spletnemu nasilju zaradi spola!

O projektu TRACeD

Tehnološki napredek je spremenil in razširil načine izvajanja nasilja zaradi spola. Obstajajo različne oblike spletnega nasilja nad ženskami in dekleti, med njimi so spletno zalezovanje, razširjanje intimnih posnetkov brez soglasja, spletno žaljenje in nadlegovanje, sramotenje, grožnje s smrtjo in objava zasebnih podatkov na internetu (doxing).

Podatkov o spletnem nasilju nad ženskami in moškimi v EU je malo, še manj pa je znanega o dejanskem številu žrtev spletnega nasilja nad ženskami in moškimi ter o razširjenosti škode, ki jo to nasilje povzroča.

Projekt TRACeD se osredotoča na reševanje spletnega nasilja zaradi spola med otroki, mladostnicami in mladimi ženskami z zagotavljanjem kakovostnega in interdisciplinarnega usposabljanja o tehnikah varnega interneta, človekovih pravicah in spolni vzgoji, s posebnim poudarkom na usposabljanju otrok, staršev, učiteljev in študentov (mladih žensk).

 

Platforma TRACeD:

Platforma TRACeD služi kot izobraževalno orodje in kot platforma za pomoč oziroma svetovanje

staršem, učiteljem in učiteljicam, predstavnikom stroke, predvsem pa žrtvam ali potencialnim žrtvam spletnega nasilja.

Naši spletni varuhi:

Spletni varuhi so prva stopnja odziva. Njihovo delo je osredotočeno na zagotavljanje tehnično-tehnoloških in psiholoških nasvetov.

Delujejo kot spodbujevalci v procesu prepoznavanja, učenja, odločanja, ukrepanja in oblikovanja načrta ukrepanja za žrtev.

Od njih se pričakuje, da se odzivajo na vprašanja in potrebe žrtev. Vendar pa strokovnjaki ne morejo vedno najti rešitev za vsako situacijo. Niso dolžni opravljati funkcij psihoterapevtov, pravnih zastopnikov ali drugih javnih organov.