Center za evropsko ustavno pravo

Center za evropsko ustavno pravo (CECL) je nevladna organizacija s sedežem v Atenah v Grčiji, ki deluje kot družbeno koristna organizacija.

Leta 1995 jo je ustanovil pokojni profesor dr. Dimitris Tsatsos, in sicer z namenom podpirati demokratične institucije v Grčiji in širšem evropskem prostoru, spodbujati uveljavljanje temeljnih pravic, pravne in socialne države, poglabljati evropsko povezovanje in krepiti mednarodno sodelovanje ob upoštevanju kulturne identitete vsake države. Natančneje, CECL:

1. zagotavlja institucionalno znanje in izkušnje ter krepitev zmogljivosti javnim organom v Grčiji, državah članicah Evropske unije in tretjih državah, vključno z državami kandidatkami in potencialnimi kandidatkami;

2. izvaja teoretične in uporabne raziskave na področju grškega, evropskega in primerjalnega prava, temeljnih pravic, javnih institucij in javnih politik, zagotavlja usposabljanje in krepitev zmogljivosti akterjev, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z njegovimi strokovnimi področji, zlasti pravosodnih delavcev (sodnikov, tožilcev, odvetnikov in drugih), nevladnih organizacij/organizacij civilne družbe, organov pregona in drugih, ter

3. spodbuja javni dialog in ozaveščanje o demokraciji in evropskem povezovanju. CECL se osredotoča na tri širša tematska področja: ustavne institucije in dobro upravljanje (temeljne pravice, modernizacija javne uprave in lokalne samouprave, pravosodje, regulativna reforma, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu); mednarodne in evropske institucije in politike (poglabljanje evropskega povezovanja, konkurenca in notranji trg, pravosodje in notranje zadeve, enakost in nediskriminacija, priseljevanje, okolje in trajnostni razvoj); ter socialna država, socialna in izobraževalna politika (zaposlovanje in socialna varnost, boj proti socialni izključenosti in spodbujanje socialne vključenosti, socialno varstvo, zdravstvena politika, izobraževanje in poklicno usposabljanje).

FONDAZIONE CAROLINA

Poslanstvo organizacije Fondazione Carolina je soustvarjati svet, v katerem je digitalna dimenzija prijazna otrokom.

Fundacija je bila ustanovljena v spomin na Carolino Picchio, prvo uradno žrtev spletnega ustrahovanja v Italiji, in podpira njenega očeta pri njegovem javnem prizadevanju za ozaveščanje o pomenu pravilne, pozitivne in zavestne uporabe novih tehnologij s strani mladoletnikov.

Fondazione Carolina in njeni strokovnjaki so se uveljavili kot referenčna točka za ustanove, družine in zainteresirane strani pri preprečevanju in skrbi za vse bolj nevarna tveganja digitalnih izkušenj.

Organizacija vsako leto deluje v italijanskih šolah, kjer z usposabljanji podpira na tisoče učencev, njihovih učiteljev in družin. Leta 2022 je na spletni strani www.minorionline.com izdala posodobljen vodnik, namenjen zaščiti otrok na spletu.

Univerza v Ljubljani

Center za družboslovno informatiko (CDI), ustanovljen leta 2011 v okviru Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, vključuje raziskovalna področja, ki obsegajo metodologijo spletnega anketiranja in uporabo digitalne tehnologije pri zbiranju družboslovnih podatkov, varno uporabo interneta, digitalno neenakost, e-zdravje in e-oskrbo. Raziskovalci CDI so ena vodilnih svetovnih skupin na področju metodologije spletnega anketiranja.

Objavili so številne znanstvene članke in razvili orodje za ustvarjanje in upravljanje spletnih anket: EnKlikAnketa.

Mednarodni inštitut za spletno varnost

Mednarodni inštitut za spletno varnost (CSIi) je nevladna neprofitna organizacija, ki jo je leta 2017 ustanovil generalni policijski poročnik Emmanouil Sfakianakis, specializiran za preiskovanje in analizo spletne kriminalitete, sicer ustanovitelj in vodja enote za spletno kriminaliteto grške policije.

Osrednji cilj inštituta je ozaveščanje o vprašanjih, povezanih z novimi tehnologijami in spletnim prostorom, varnostjo računalniških sistemov in internetnih infrastruktur, varnim brskanjem po spletu ter najboljšimi praksami za spletne aplikacije in računalniške programe, zato CSIi deluje kot izobraževalno središče za grške državljane vseh starosti.

ActionAid Hellas

ActionAid je neodvisna mednarodna organizacija civilne družbe, ki se bori proti revščini in nepravičnosti po vsem svetu. Od leta 1972 ActionAid izobražuje ljudi in podpira skupnosti za dostojno življenje ter si prizadeva za pravičnejši svet za vse.

V Grčiji od leta 1998 izvajajo program finančne pomoči otrokom. Organizacija je leta 2000 začela izvajati izobraževalne programe, od leta 2014 pa podpira tudi ranljive osebe, ki živijo v Grčiji.

CODECA – Center for Social Cohesion Development and Care

CODECA – Center za socialno kohezijo, razvoj in oskrbo je nepridobitna organizacija, ki je bila ustanovljena in deluje na Cipru od leta 2016. Njen cilj je z zagotavljanjem specializiranih storitev prispevati k zmanjšanju družbene neenakosti, razvijanju pogojev za enake možnosti ter pomoči pri vključevanju ranljivih in socialno izključenih skupin v družbo.

CODECA je edini upravljavec in ponudnik storitev v prvem sprejemnem centru (Pournara) ter sprejemnih in nastanitvenih centrih (Kofinou in Limnes) na Cipru. Organizacija je tudi zasnovala in izvaja inovativno intervencijo, ki ponuja polsamostojne stanovanjske rešitve večjemu številu otrok brez spremstva, ki zaprosijo za azil, pa tudi migrantskim družinam ter ranljivim in socialno izključenim skupinam iz okolice (družine in matere samohranilke z otroki). Storitve, ki jih zagotavlja organizacija, med drugim vključujejo psihosocialno podporo, pravno in socialno svetovanje, izobraževalne dejavnosti in usposabljanje.

Ekipa CODECA verjame v izpolnjevanje ciljev in nalog z oblikovanjem in izvajanjem inovativnih zamisli in rešitev, zlasti z uporabo digitalnih orodij in tehnologij. CODECA je vzpostavila stalno sodelovanje z vodilnimi univerzami na Cipru in v tujini, nevladnimi in raziskovalnimi organizacijami, občinami, lokalnimi organizacijami ter javnimi in zasebnimi ustanovami za razvoj in izvajanje inovativnih raziskovalnih dejavnosti, delavnic za usposabljanje ter gradiv za izobraževanje in usposabljanje osebja in partnerskih organizacij prek učnega centra CODECA.